Debattmøte i Oslo 31. mai

Tema: Barn på skole, barnehage eller på barnevernsinstitusjoner, og pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene, kan være særlig utsatte for personvernkrenkelser. Samtidig er åpenhet om tjenesteyterne viktig, og både barn og voksne har ytringsfrihet. Hvordan bør en balansere hensynet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i disse sektorene? Trenger vi retningslinjer for filming, fotografering, reportasjer?

Tid og sted: Torsdag 31 mai, fra kl. 17.00 til kl. 19.00 på Sentralen i Oslo. Dørene åpner 16.30.

Innledning: Åpenhetsutvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Panel:

  • Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
  • Sara Eline Grønvold, jurist og spesialrådgiver i Redd Barna
  • Ingeborg Senneset, journalist i Aftenposten
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Jon Wessel-Aas, advokat i Bing-Hodneland

Ordstyrer: Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Se også arrangementets facebookside.