Utvalgsleder

Benedikte Moltumyr Høgberg, professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Medlemmer

 • Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune
 • Bjørnar Borvik, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
 • Elsa Veronica Berg Christiansen, erfaringskonsulent i Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
 • Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund
 • Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest RHF
 • Andreas Kikvik, rådgiver i Fellesorganisasjonen
 • Atle Larsen, pasientombud i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, juridisk rådgiver ved Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons rettighetssenter
 • Heidi-Kristin Lilleng Ringstad, Barnevernspedagog, Foreldreutvalget for barnehagen
 • Hilde Silkoset, spesialsykepleier, Oslo universitetssykehus HF
 • Øystein Stokvold, avdelingsdirektør i Bufetat region øst