Debattmøte i Tromsø 4. september

Tema: Ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i barnevernet.

Åpenhet om barnevernet er et gode, og kan skape tillit til systemet. I dag er kamerafunksjonen på mobilen aldri langt unna, noe som bidrar til rask spredning av informasjon og større åpenhet. Ytringsfriheten er grunnleggende, og gjelder også barn.

Samtidig skaper muligheten til å fotografere, filme og gjøre lydopptak utfordringer for personvernet. Hvordan skal for eksempel barnevernet håndtere at barn de har ansvar for filmer og fotograferer andre barn på institusjon? Hets og uthenging av barnevernets ansatte er også et økende problem. Dette kan også skje ved fotografering og filming av den ansatte. De færreste ønsker å bli filmet mens de gjør jobben sin.

Taushetsplikten og de ansattes arbeidsmiljø kan være legitime argumenter for å begrense fotografering og filming i barnevernstjenesten, men kan også være unnskyldninger for institusjoner som ønsker å verne seg selv mot berettiget kritikk i mediene.

Hvordan bør barnevernet balansere hensynene til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern når temaet er fotografering, filming og lydopptak?

Tid og sted: Tirsdag 4. september, fra kl. 17.00 til kl. 19.00 på Kulturhuset i Tromsø.

Innledning: Åpenhetsutvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Panel:

  • Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune
  • Johan Strömgren, Jurist i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
  • Marius Storvik, Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiT
  • Nina Einem, Distriktsredaktør i NRK Troms.

Ordstyrer: Benedikte Moltumyr Høgberg.

Se også arrangementets facebookside.

_____________________________________________________________________________________________

Debattmøte i Oslo 31. mai

Tema: Barn på skole, barnehage eller på barnevernsinstitusjoner, og pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenestene, kan være særlig utsatte for personvernkrenkelser. Samtidig er åpenhet om tjenesteyterne viktig, og både barn og voksne har ytringsfrihet. Hvordan bør en balansere hensynet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i disse sektorene? Trenger vi retningslinjer for filming, fotografering, reportasjer?

Tid og sted: Torsdag 31 mai, fra kl. 17.00 til kl. 19.00 på Sentralen i Oslo. Dørene åpner 16.30.

Innledning: Åpenhetsutvalgets leder professor Benedikte Moltumyr Høgberg

Panel:

  • Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet
  • Sara Eline Grønvold, jurist og spesialrådgiver i Redd Barna
  • Ingeborg Senneset, journalist, forfatter og utdannet sykepleier.
  • Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet
  • Jon Wessel-Aas, advokat i Bing-Hodneland

Ordstyrer: Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Se også arrangementets facebookside.