Utvalget er i ferd med å ferdigstille sitt arbeid, og tar ikke imot flere innspill.