Innspillene vi mottar blir ikke publisert på nettsiden. Vi gjør oppmerksom på at de vanlige reglene for offentlighet i forvaltningen gjelder hvis noen ber om innsyn i innspillene utvalget mottar.

Innspill kan sendes til apenhetsutvalget@hod.dep.no.