• Benedikte Moltumyr Høgberg
  Professor i statsrett ved Universitetet i Oslo
  Vis beskrivelse
 • Atle Larsen
  Juridisk rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/FFOs rettighetssenter
  Vis beskrivelse
 • Elsa Veronica Berg Christiansen
  Erfaringskonsulent i Landsforeningen for barnevernsbarn
  Vis beskrivelse
 • Heidi-Kristin Lilleng Ringstad
  Barnevernspedagog, Foreldreutvalget for barnehagene
  Vis beskrivelse
 • Lisa Bang
  Kommunikasjonssjef i Bærum kommune
  Vis beskrivelse
 • Pål Iden
  Direktør for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten
  Vis beskrivelse
 • Øystein Stokvold
  Avdelingsdirektør i Bufetat, region øst
  Vis beskrivelse
 • Kristine Foss
  Jurist i Norsk presseforbund
  Vis beskrivelse
 • Thomas Ergo
  Journalist i Stavanger Aftenblad
  Vis beskrivelse
 • Andreas Pedersen Kikvik
  Rådgiver i Fellesorganisasjonen
  Vis beskrivelse
 • Hilde Silkoset
  Spesialsykepleier ved Oslo universitetssykehus
  Vis beskrivelse
 • Bjørnar Borvik
  Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen
  Vis beskrivelse